سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

91018074021

09192134088

لیست قیمت محصولات

وضعیت / عکسمحصولقیمت
موجودیونیت صندلی MAXPERTیونیت صندلی MAXPERTتماس بگیرید
موجوددستگاه پک استریل HAWOدستگاه پک استریل HAWOتومان64.000.000
موجودآلژینات Hygedentآلژینات Hygedentتماس بگیرید
موجودآلژینات BMSآلژینات BMSتماس بگیرید
موجودآلژینات زرماخآلژینات زرماختماس بگیرید
موجودسمان پلی کربوکسیلات شوفوسمان پلی کربوکسیلات شوفوتماس بگیرید
موجودکامپوزیت 3M Z250کامپوزیت 3M Z250تماس بگیرید
موجودکامپوزیت 3M P60کامپوزیت 3M P60تماس بگیرید
موجوددایکال نوری مستر دنتدایکال نوری مستر دنتتماس بگیرید
موجودآلژینات بایرآلژینات بایرتماس بگیرید
موجودPlaceholderکامپوزیت اوپالیستماس بگیرید
موجودپست گلاس فایبر آنجولوسپست گلاس فایبر آنجولوستماس بگیرید
موجودسمان پلی کربوکسیلات مستر دنتسمان پلی کربوکسیلات مستر دنتتماس بگیرید
موجودفیلم رادیو گرافی SKYDENTفیلم رادیو گرافی SKYDENTتماس بگیرید
موجودکامپوزیت توکویاماکامپوزیت توکویاماتماس بگیرید
موجوداسپری سرما لوبراسپری سرما Luberتماس بگیرید
موجودباندینگ GCباندینگ GCتماس بگیرید
موجودکامپوزیت گرادیاکامپوزیت گرادیاتماس بگیرید
موجودسمان هارواردسمان هارواردتماس بگیرید
موجودخمیر جراحی کوپکخمیر جراحی کوپکتماس بگیرید
موجودسمان هافمنسمان هافمنتماس بگیرید
موجوددایکال شیمیایی دنسپلیدایکال شیمیایی دنسپلیتماس بگیرید
موجودفایبر پست متافایبر پست متاتماس بگیرید
موجودفایبر پست SFفایبر پست SFتماس بگیرید
موجودفایل باربروج MEDINفایل باربروج MEDINتماس بگیرید
موجودفیلم رادیو گرافی CODAKفیلم رادیو گرافی CODAKتماس بگیرید
موجوددایکال نوری اسپیدنتدایکال نوری اسپیدنتتماس بگیرید
موجودریشه کش پایینفورسپس ریشه کش پایینتومان343.000
موجودفورسپس پرمولر پایینتومان343.000
موجودفورسپس مولر پایینتومان343.000
موجودفورسپس مولر بالا راستتومان343.000
موجودفورسپس مولر بالا چپتومان343.000
موجودفورسپس قدامی بالاتومان343.000
موجودفورسپس عقل پایینتومان343.000
موجودفورسپس عقل بالاتومان343.000
موجودفورسپس ریشه کش بالاتومان343.000
موجودجا گاز استیلجا گاز استیلتماس بگیرید
موجودنخ زیر لثه اولترادنتنخ زیر لثه اولترادنتتماس بگیرید
موجودنخ زیر لثه smartcordنخ زیر لثه smartcordتماس بگیرید
موجودظهور ثبوت جهانمایع ظهور ثبوت جهانتماس بگیرید
موجودسمان موقت زینک اکساید مروابنسمان موقت زینک اکساید مروابنتماس بگیرید
موجوداوژنول مروابناوژنول مروابنتماس بگیرید
موجوداوژنول Pyraxاوژنول pyraxتماس بگیرید
موجوداوژنول نیک درماناوژنول نیک درمانتماس بگیرید
موجودژل فلوراید سیناژل فلوراید سیناتماس بگیرید
موجودوارنیش سیناوارنیش سیناتماس بگیرید
موجودفرمالین سینافرمالین سیناتماس بگیرید
موجودروکش سنسور مرواریدروکش سنسور گرافی مرواریدتومان8.900
موجودروکش سر ساکشن رزتماس بگیرید
موجودزیر سری مرواریدروکش زیر سری مرواریدتومان24.000
موجودسینی یکبار مصرفسینی یکبار مصرفتومان58.000
موجودروکش ساکشن مرواریدروکش پوآر مرواریدتومان15.000
موجودروکش یونیت مرواریدروکش یونیت مرواریدتومان24.000
موجودروکش ساکشن مرواریدروکش سر ساکشن مرواریدتومان15.000
موجودپیشبند مرواریدپیشبند مرواریدتومان31.000
موجودروکش یونیت هونیاکروکش یونیت هونیاکتومان21.000
موجودنخ دندان اورال بینخ دندان اورال بیتماس بگیرید
موجودنخ دندان ارکیدنخ دندان ارکیدتماس بگیرید
موجودنخ دندان ارکیدنخ دندان نازکتر ارکید مدل لوکستماس بگیرید
موجودخمیر دندان اورال بیخمیر دندان اورال بیتومان105.000
موجودمسواک اورال بیمسواک ارتودنسی اورال بیتومان105.000
موجودمایع آکریل فوری آکروپارسمایع آکریل فوری آکروپارستومان98.000
موجودکاغذ آرتیکولاسیون Samکاغذ آرتیکولاسیون Samتماس بگیرید
موجودکاغذ آرتیکولاسیونکاغذ آرتیکولاسیونتماس بگیرید
موجودکاغذ آرتیکولاسیون adsکاغذ آرتیکولاسیون Adsتماس بگیرید
موجودکاغذ آرتیکولاسیون HANELکاغذ آرتیکولاسیون HANELتماس بگیرید
موجودکاغذ بایت وینگکاغذ بایت وینگتومان15.000
موجوداسپری روغن توربین لوبراسپری روغن توربین لوبرتومان63.000
موجودجا رول پنبه کشوییتومان74.000
موجودجا رول پنبه فشاریتومان93.000
موجودجا فرزی گردتومان72.000
موجودجا فایلی گردتومان72.000
موجودباندینگ 3Mباندینگ 3Mتماس بگیرید
موجودژل اسید اچ مروابن 3 سرنگژل اسید اچ مروابن 3 سرنگتماس بگیرید
موجودژل اسید اچ جامبو مروابن 37%ژل اسید اچ جامبو مروابن 37%تماس بگیرید
موجودسمان آینومر لوتینگ GCتومان640.000
موجودسمان آینومر لایت GCتماس بگیرید
موجودکن کاغذی متا درصدیتماس بگیرید
موجودکن کاغذی متاتماس بگیرید
موجودکاسه لاستیکی ایرانیبزرگ | کوچکتومان20.000 | تومان30.000
موجودکاسه لاستیکی خارجیبزرگ | کوچکتومان30.000 | تومان50.000
موجودگوتا پرکا درصدیتماس بگیرید
موجوددورالی گلچایتماس بگیرید
موجودمیکرو براش TPCتماس بگیرید
موجودنخ بخیه سیلک سوپاتماس بگیرید
موجودمایع ظهور ثبوت طیف سازتماس بگیرید
موجوداوژنول گلچایتماس بگیرید
موجودماتریکس هولدرتماس بگیرید
موجودسر آینه فلزیتماس بگیرید
موجوداسلب شیشه ایتومان12.000
موجودبرس بروساژ TPCتماس بگیرید
موجودوج کاکتوستماس بگیرید
موجودآمالکپ سپهرتماس بگیرید
موجوداکتیواتور اسپیدکستماس بگیرید
موجودواش اسپیدکستماس بگیرید
موجودپوتی اسپیدکستماس بگیرید
موجودست قالبگیری اسپیدکستماس بگیرید
موجودعینک محافظ کرکره ایتومان48.000
موجودگاز دندانپزشکی 5*5تومان135.000
موجودپین داخل کانالتماس بگیرید
موجودروکش دسته چراغ مرواریدتومان19.000
موجودپین جتتماس بگیرید
موجوداندومتر استیل سادهتومان12.000
موجودنوار سلولوئیدیتماس بگیرید
موجودبرس فرز پاک کنتومان35.000
موجودسینی یکبار مصرف مرواریدتومان53.000
موجودکارپول 2% اکسیرتومان245.000
موجودکارپول 2% داروپخشتومان260.000
موجودسرساکشن مرواریدتومان78.000
موجوداندومتر استیل پانچتومان16.000
موجودآمالگام کریر ایرانیتومان45.000
موجوداندومتر لیزریتومان28.000
موجوداسید اچتماس بگیرید
موجودکاور فیلمتومان35.000
موجودفایل روتاری sp1تماس بگیرید
موجوداسپری روغن توربینتومان98.000
موجودآلژینات کروموژلتومان134.000
موجودنوار ماتریکستومان70.000
موجودنوار ماتریکستومان70.000
موجودنوار ماتریکستومان70.000
موجودسرساکشن رزتومان85.000
موجودروکش پوآرتومان15.000
موجودتوربین Tudorتومان790.000
موجودآمالگام کریر Maquiraتومان112.000
موجودسرنگ تزریقتومان240.000
موجودفایل استندتومان35.000
موجودوج میناتومان60.000
موجودگوده شیشه ایتومان15.000
موجودمیکرو براشتماس بگیرید
موجودگیره فیلمتومان25.000
موجودچراغ الکلیتومان29.000
موجودآینه یکبار مصرفتومان48.000
موجودآمالکپ سینالوکس5واحدی | 3واحدی | 2واحدی | 1واحدیتومان751.300 | تومان1.960.300
موجودسر سوزن دندانپزشکی C-K jectتومان192.000
موجودسر سوزن دندانپزشکی سها27 | 30 | Long | Shortتومان62.000 | تومان65.000
موجودPlaceholderرول پنبه دندانپزشکی اطفال سیناتومان30.000
موجودرول پنبه دندانپزشکی smart Dispoتومان78.000
موجودرول پنبه دندانپزشکی رزتومان78.000
موجودPlaceholderدستکش نایلونی یکبار مصرفتومان10.000
موجودآمالکپ wyk alloy3واحدی | 5واحدی | 2واحدی | 1واحدیتومان588.000 | تومان1.534.000
موجودآمالگام آریستالویتومان1.200.000

لیست قیمت محصولات

مقایسه محصولات

0 محصول

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول